Üldkoosolek 2019

Lugupeetud Eesti Welsh Corgi’de Tõuühingu liige,

kutsume teid üldkoosolekule 03. märtsil 2019.a., kell 12:00.
Koosolek toimub Pärnus, Aide Ärikeskuse majas (aadress Lille 4, Pärnu – C korpus, kabinet 203). Parkimine hoovis tasuta, sissepääs sealsamast C korpuse uksest. Asukohakaart: https://goo.gl/maps/ko4Nj9Nab3S2

Üldkoosoleku päevakord

* 2018.a. majandusaasta aruande kinnitamine
* Muud jooksvad küsimused

Osalemisest teatamine:
Palun teatage hiljemalt 28. veebruariks oma osalemisest meiliaadressil corgi@corgi.ee

Aretusnõuded

28.08.2018 toimus Eesti Kennelliidu Volinike koosolek, kus oli päevakorras ka welsh corgi’dega seotud teemad.
Suur ja esmakordne uudis on, et alates 01.01.2019 kuni 31.12.2023 kehtivad aretuses kasutatavatel koertel aretusreeglid. Tutvu nendega aegsasti enne, kui planeerid oma emasele koerale pesakonda või isast koera anda kasutada aretuseks.

Welsh corgi cardigan

Welsh corgi pembroke

Üldkoosoleku otsused

09.06.2018 üldkoosolekul osales 25-st TÜ liikmest 22 (11 isiklikult, 11 volitustega). Üldkoosoleku otsused:

  • kinnitada MTÜ Eesti Welsh Corgi’de Tõuühing 2017 majandusaasta aruanne;
  • määrata alates 1. jaanuarist 2019 aastamaksu suuruseks 15 eurot ning liitumismaksu suuruseks 10 eurot;
  • kinnitada welsh corgi cardigan aretuseeskiri ja esitada see Eesti Kennelliidule kinnitamiseks;
  • kinnitada welsh corgi pembroke aretuseeskiri ja esitada see Eesti Kennelliidule kinnitamiseks.

Welsh corgi cardigan aretusnõuded

Welsh corgi pembroke aretusnõuded

Üldkoosolek 2018

ÜLDKOOSOLEK 2018

Aeg:      laupäeval, 9. juunil 2018, kell 13.00-16.00

Koht:     Alajaama 8, 11314 Tallinn (Eesti Kennelliidu suures saalis)

Üldkoosoleku päevakord
  1. 2017.a. majandusaasta aruande kinnitamine
  2. Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse ja tasumise tingimuste läbivaatamine
  3. Welsh corgi cardigan’i aretutuseeskirja tutvustamine ja kinnitamine Eesti Kennelliidule esitamiseks
  4. Welsh corgi pembroke aretutuseeskirja tutvustamine ja kinnitamine Eesti Kennelliidule esitamiseks
  5. Muud jooksvad küsimused

NB! Kõik hääleõiguslikud liikmed on saanud ka üldkoosoleku kutse e-maili teel, palun kontrollige ja andke teada, kui e-kiri ei ole teieni jõudnud 🙂

Tõustandardid

Eesti Welsh Corgi’de Tõuühing esitas Eesti Kennelliidu juhatusele taotluse kinnitamaks inglise keelest tõlgitud standardid. Taotlus rahuldati 14.03.2018 koosolekul.

Juhime tähelepanu, et welsh corgi cardigani tõustandard on muutunud osas mis puudutab koerte värvuseid. Nüüdsest on värvuse osa lahti kirjutatud nii:

VÄRVUS: Lubatud värvused on blue merle, brindle,
punane, soobel, tricolour brindle märgistega ja tricolour tan
märgistega. Kõik eelpool toodud värvused võivad esineda tüüpiliste
valgete märgistega peas, kaelal, rinnakul, kõhu all, jalgadel
ja käppadel, saba otsas. Valge värvus ei tohi olla ülekaalus
kehal või peas, silmaümbrused ei saa olla kunagi valged.
Nina ja silmalau ääred peavad olema mustad. Maksavärv
ja dilute (lahjendatud) värvused on äärmiselt
mittesoovitatavad.

Welsh corgi cardigan tõustandard

Welsh corgi pembroke standard sai tehnilise paranduse, sisulisi muudatusi ei ole tehtud.

Welsh corgi pembroke tõustandard