Üldkoosolek 2018

ÜLDKOOSOLEK 2018

Aeg:      laupäeval, 9. juunil 2018, kell 13.00-16.00

Koht:     Alajaama 8, 11314 Tallinn (Eesti Kennelliidu suures saalis)

Üldkoosoleku päevakord
  1. 2017.a. majandusaasta aruande kinnitamine
  2. Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse ja tasumise tingimuste läbivaatamine
  3. Welsh corgi cardigan’i aretutuseeskirja tutvustamine ja kinnitamine Eesti Kennelliidule esitamiseks
  4. Welsh corgi pembroke aretutuseeskirja tutvustamine ja kinnitamine Eesti Kennelliidule esitamiseks
  5. Muud jooksvad küsimused

NB! Kõik hääleõiguslikud liikmed on saanud ka üldkoosoleku kutse e-maili teel, palun kontrollige ja andke teada, kui e-kiri ei ole teieni jõudnud 🙂

Küsitlus

MTÜ Eesti Welsh Corgi’de Tõuühing teatab!
ANKEET

Hea koeraomanik / kasvataja. Ole lahke ja aita meie tõugusid paremaks muuta, vastates selleks küsitlusele.
Küsitluse eesmärk on kaardistada Eesti welsh corgide hetkeseisu nii tervise kui käitumise osas.

Ankeedivastuseid ei avaldata, need jäävad anonüümseks, tulemusi kasutatakse vaid üldise statistika loomisel.

Ankeet tuleb täita koera kaupa, st. ühe koera kohta üks ankeet.
Kui midagi jääb selgusetuks – kirjuta oma sõnadega see “Märkused” lahtrisse või küsi abi ühingu e-maili teel (corgi@corgi.ee).