Näitusele registreerimine on lõppenud. Kokku registreerus 76 welsh corgi pembroke ja 36 welsh corgi cardigan!
Näituse info eesti keeles

Show entry is closed. In total is 76 welsh corgi pembrokes and 36 welsh corgi cardigans!
Show info in english