Värvused

Tähelepanu kasvataja, kel ees Eesti Kennellliitu pesakonna registreerimise avalduse täitmine. Tõuühingu poolt kinnitatud värvuste nimekiri, mida kasutada.

Welsh corgi cardigan

  • blue merle (inglise keeles: blue merle)

  • tricolor, tan märgistega (inglise keeles: tricolor, tan markings)

  • tricolor, brindle märgistega (inglise keeles: tricolor, brindle markings)

  • punane, valgete märgistega (inglise keeles: red, white markings)
  • brindle, valgete märgistega (inglise keeles: brindle, white markings)

  • soobel, valgete märgistega (inglise keeles: sable, white markings)
  • mittestandardne värvus (võimalik põhjus: blue dilute, ee red, brown, ülemäärane valge värvus).