Eesti Welsh Corgi’de Tõuühingu aasta edukaima koera statuut

Eesti Welsh Corgi’de Tõuühingu poolt korraldatava aasta edukaima koera tiitlile saavad võistelda kõik welsh corgi pembroke’d ja welsh corgi cardigan’id, kes on hiljemalt konkursi toimumise aasta lõpuks kantud EST-registrisse ja kelle omanikul on konkursi taotluse esitamise hetkel kehtiv liikmelisus Tõuühingus.

Kõikidel osalejatel läheb arvesse kümme parimat näitusetulemust ajavahemikul 1. jaanuar kuni 31. detsember. Kohtade punktid lähevad arvesse vastavalt punktiarvestustabelile ja vaid eeldusel, et koer on saanud hinde „suurepärane sertifikaadikandidaadiga“ ning kutsikas „eriauhinna“. Arvesse lähevad vaid FCI liikme või tema partnerriigi kalenderplaani kantud sertifikaadiõigusega näitused (rahvusvahelised, rahvuslikud, rühmanäitused, erinäitused).

Eestis toimunud näituste tulemuste punktid arvestab Tõuühing ise, kuid osaleda soovija annab oma osalemissoovist ise e-maili teel teada tähtaegselt, saates oma koera EST-registri lingi näitusetulemustega. Väljaspool Eestit toimunud näitused, lähevad arvesse vaid siis, kui koera omanik saadab andmed näituse kohta (rahvuslik, rahvusvaheline, rühma, tõu või muu erinäitus) koos kirjelduslehe koopiaga ja saavutatud tulemustega (tulemuse kinnitusega). Riikides, kus puudub PI/PE arvestus, arvestatakse rahvusvahelisel näitusel saadud CACIBi eest PI1/PE1 punktid ja res-CACIBi eest PI2/PE2 punktid. Tulemused peavad Tõuühingule olema laekunud hiljemalt punktiarvestust peetava aasta 31. detsembriks.

Võrdse punktiarvu korral on eespool koer, kellel on kõrgemad punktid erinäitustelt, kui ka need on võrdsed, siis rahvusvahelistelt näitustelt ja kui ka need on võrdsed, siis rahvuslikelt näitustelt.

Arvestust peetakse mõlema tõu kohta eraldi. Üks koer võib osaleda mitmel konkursil.

Eesti Welsh Corgi’de Tõuühing autasustab võistlusklasside osalejaid. Tõuühing jätab omale õiguse teha punktisüsteemis muudatusi. Tehes muudatusi, teatab ühing sellest ka oma veebilehel.

Aasta edukaima võistlusklassid

Aasta edukaim kutsikas
Aasta edukaim juunior
Aasta edukaim veteran
Aasta edukaim näitusekoer
Aasta edukaim kasvataja
Aasta edukaim aretuskoer

Aasta edukaim kutsikas, juunior ja veteran

Aasta edukaima kutsika (vanuses 4 – 9 kuud), juuniori (vanuses 9 – 18 kuud) ja veterani (alates 8. eluaastast) valimisel lähevad punktid arvesse, kui koer võistleb vastavalt, kas beebi-, kutsika-, juuniori- või veteraniklassis.

Aasta edukaim näitusekoer

Aasta edukaima näitusekoera tiitlile kandideerivad:

1.       koerad, kes on jõudnud punktikohale, osaledes noorte-, ava-, kasutus- või tšempioniklassis ning olles vähemalt 15 kuud vanad;

2.       juuniorid ja veteranid, kes on jõudnud punktikohale PI/PE ning VSP ja TP valikul. Juuniorite ja veteranide vanuseklassi punkte sellisel juhul arvesse ei võeta.

Aasta kasvataja

Konkursile võib esitada EST-registris oleva kenneli, mille omanik elab alaliselt Eestis ja on Tõuühingu liige. Aasta edukaim kasvataja valitakse tema kennelist pärit mitte rohkem kui viie Eestis või väljaspool Eestit elava järglase näitusetulemuste põhjal. Järglased peavad olema pärit vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist. Arvesse lähevad kümme paremat näitusetulemust alates juuniorklassi vanusest.

Aasta aretuskoer    

Konkursile võib esitada EST-registris oleva koera, kelle omanik elab alaliselt Eestis ja on Tõuühingu liige. Aasta aretuskoer valitakse tema mitte rohkem kui viie Eestis või väljaspool Eestit elava järglase näitusetulemuste põhjal. Järglased peavad olema pärit vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist. Arvesse lähevad kümme paremat näitusetulemust alates juuniorklassi vanusest.


Aasta edukaima valimise punktijaotus

Näitus

Aasta edukaim näituse koer

Aasta edukaim kutsikas

Aasta edukaim juunior/veteran

TP

6

6

6

VSP

5

5

5

II koht

 

4

4

III koht

 

3

3

IV koht

 

2

2

Pi/Pe II

4

 


Pi/Pe III

3

 


Pi/Pe IV

2

 


Pi/Pe V

1

 


RÜP I

6

 

RÜP II

5

 

RÜP III

4

 

RÜP IV

3

 

RÜP V

2

 

BIS I

10

10

10

BIS II

9

9

9

BIS III

8

8

8

BIS IV

7

7

7

BIS V

6

6

6

Koefitsendid ja lisapunktid konkursil osalemisel

  1. Maailma Võitja ja Euroopia Võitja näitused: punktid saadakse, kui tabelis toodud vastavad kohapunktid korrutatakse 4-ga. *võitjatiitel annab 5 punkti
  2. Welsh corgi’de erinäitus: punktid saadakse, kui tabelis toodud vastavad kohapunktid korrutatakse 3-ga.
  3. Rahvusvaheline näitus: punktid saadakse, kui tabelis toodud vastavad kohapunktid korrutatakse 2-ga.  *riiklik / riigi pealinna võitjatiitel annab 2 punkti.
  4. Põhjamaade Nordic Show näituste punktid saadakse, kui tabelis toodud vastavad kohapunktid korrutatakse 2-ga
  5. Rahuvslik näitus: punktid saadakse, kui tabelis toodud vastavad kohapunktid korrutatakse 1,5-ga
  6. Rühmanäitus või mitme tõu erinäitus: punktid saadakse vastavalt tabelile, eraldi koefitsenti ei rakendata. BIS tulemuste punkte arvestatakse vaid 2 ja enama rühma puhul.
  7. Konkursi toimumise perioodil EKL-is kinnitatud iga riigi JCH /CH/Vet CH tiitel annab 2 lisapunkti; BALT JCH/ BALT CH/ BALT Vet CH tiitel annab 2 lisapunkti.
  8. Konkursi toimumise perioodil C.I.B, C.I.B.-J ja C.I.B.-V tiitlite täidetud nõuded (vormistamiseks on Eesti Kennelliidule tehtud avaldus või FCI poolt kinnitatud tiitel) - annavad 3 lisapunkti.