Eesti Welsh Corgi’de Tõuühingu aasta edukaima sportkoera statuut

Eesti Welsh Corgi’de Tõuühingu poolt korraldatava aasta edukaima sportkoera kategooriates saavad võistelda kõik welsh corgi pembroke’d ja welsh corgi cardigan’id, kes on hiljemalt konkursi toimumise aasta lõpuks kantud EST-registrisse ja kelle omanikul on konkursi taotluse esitamise hetkel kehtiv liikmelisus Tõuühingus.

Eestis toimunud võistluste ja eksamite tulemused kogub ja kirjutab üles Tõuühing, neid saatma ei pea. Väljaspool Eestit toimunud võistlused, mis antud statuudi punktisüsteemi järgi annavad punkte koera punktiarvestuses, lähevad arvesse vaid siis, kui koera omanik saadab andmed koos võistlusraamatu koopiaga.

Tulemused peavad Tõuühingule olema laekunud hiljemalt punktiarvestust peetava aasta 31. detsembriks.

Punktisüsteemi järgi võrdse punktisumma saanud koertest parima selgitamisel võrreldakse kõigepealt võistluste ja seejärel eksamite punktisummasid ning vastavalt sellele järjestatakse koerad.

Arvestust peetakse mõlema tõu kohta eraldi. Eesti Welsh Corgi’de Tõuühing autasustab võistlusklasside osalejaid.

Tõuühing jätab omale õiguse teha punktisüsteemis muudatusi. Tehes muudatusi, teatab ühing sellest ka oma veebilehel.

Kõikidel koertel läheb arvesse viis parimat tulemust ajavahemikul 1. jaanuar kuni 31. detsember. Võistluste ja eksamite punktid lähevad arvesse, kui võistlused ja eksamid on toimunud kinnitatud eeskirjade järgi.

Aasta edukaima võistlusklassid 
Aasta edukaim SK / KK koer
Aasta edukaim RK koer
Aasta edukaim AG koer

Aasta edukaim SK / KK koer 

Aasta SK / KK punktijaotus:

 

SK ALG

SK-1

SK-2

SK-3

 

KK-1

KK-2

KK-3

I järk

4

8

12

16

Võrratu

4

8

12

II järk

3

7

11

15

Väga hea

3

7

11

III järk

2

6

10

14

Hea

2

6

10

 

 

 

 

 

Rahuldav

1

5

9

Lisapunktid (võistlusklassis):
I koht 3 p.                      
II koht 2 p.                      
III koht 1 p.
Rahvusvaheliste võistluste punktid korrutatakse 1,5-ga.

Aasta edukaim RK koer   

Rallikuulekaima koera tiitel omistatakse koerale, kes on kogunud vastavalt punktitabelile enim punkte olenemata võistlusklassist. Aasta rallikuulekuma punktijaotus:

 

RK1

RK2

RK3

RK4

RK5

81-100

5

6

8

10

8

61-80

4

5

6

8

6

41-60

3

4

5

6

5

21-40

2

3

4

5

4

1-20

1

2

3

4

3

Lisapunktid võistlustel saavutatud auhinnaliste kohtade eest:
I koht             3p                          
II koht             2p                          
III koht           1p
Rahvusvaheliste võistluste punktid korrutatakse 1,5-ga.

Aasta edukaim AG koer    

Põhipunktid (iga saavutatud tulemus):

 

A1

A2

A3

0-0,99

3

6

9

1-5,99

2

5

8

6-10,99

1

4

7

Lisapunktid iga 0 tulemusega saavutatud võistlusklassis (0 tulemus võrdub raja- ja ajavigadeta tulemus):
I koht 3p.
II koht 2p.
III koht 1p.

Rahvusvaheliste võistluste põhipunktid korrutatakse 1,5-ga.