Tõuühingu liikmetest registreeritud kennelnimega kasvatajad:
Fotol: Major Point Zafra