16.06.2023 Eesti Welsh Corgi’de Tõuühingu üldkoosolekul vastuvõetud aretusnõuded (kinnitatud Eesti Kennelliidu Volinike Kogu koosolekul 05.09.2023).

Pesakondade registreerimise aluseks Eesti Kennelliidus on pesakonna vastavus EKL tõuraamatumäärusele  ja  FCI aretusnõuetele. Koera aretuses kasutamiseks loetakse paarituse kuupäeva.

Aretusnõuded kehtivad: 01.01.2024-31.12.2028


TERVIS (PÄRILIKE VIGADE VASTU VÕITLEMISE MEETMED):

– pärilike silmahaiguste uuring: tulemusega „leiuta“ võib kasutada ilma piiranguteta, ei tohi kasutada kahte samade silmahaiguse leidudega koera omavahel. Paaritushetkel ei või silmauuringu tulemus olla vanem kui 36 kuud. Üle 5 aastasele koerale teostatud silmauuringule kehtivusaega ei rakendata.

NÄITUSEHINNE (MINIMAALNÕUDED VÄLIMIKUHINDELE):

– kolm näitusehinnet „suurepärane“ FCI poolt tunnustatud näituselt, millest üks peab olema saadud rahvusvaheliselt näituselt või tõu erinäituselt.

MUU (KÕIK MUUD ARETUSE EESKIRJAST TULENEVAD ERINÕUDED):

Vanus – Aretuses võib kasutada isaskoera alates 10 kuu vanusest. Emane koer võib olla paarituse hetkel minimaalselt 18. kuu vanune, ülempiir on kuni 9 aastaseks saamiseni.

Muud – kõik pesakonnad, kelle vanemad ei vasta aretuseeskirjas toodud nõuetele kantakse Tõuühingu avalduse alusel MA-registrisse (mitte-aretuseks register).

Kõik nõuded peavad olema täidetud enne paaritamist.

   
TÕUÜHINGU SOOVITUSED:
-   Teostada aretuskoertel südameuuring (auskulatsioon / ultraheliuuring)
-  Geenitestid tõus esinevate seisundite riskirühma staatuse määramiseks (Von Willebrand Disease I (vWD1); DM (degeneratiivne müelopaatia) 
-   Puusadüsplaasia (HD) uuring
-   Küünarliigese düsplaasia (ED) uuring 
-   Mitte kasutada emast koera aretuses peale teist keisrilõikust.
-   Värvus – mitte kasutada aretuses koeri värvusega: d locus (dd) ehk blue dilute
-   Karva pikkus – mitte kasutada aretuses pikakarvalist koera

 

KASULIKUD LINGID

Eesti Kennelliidu eeskirjad ja blanketid

FCI aretuseeskiri